Förskolans studiedagar ht-17

Förskolan kommer att vara stängd för studiedagar under HT-17

Den 11 september och den 30 oktober.

Om någon vårdnadshavare har svårighet att själv ordna barntillsyn kontakta biträdande förskolechef senast fyra veckor innan respektive studiedag.

26 september 2017